12-09-2020 | Werkgroep Onderwijs

Bijeenkomst over vervoer naar buitenschoolse opvang

Eind vorig schooljaar is er een inventarisatie gedaan onder de ouders van basisscholen de Schare en de Klimop en inwoners van Sint Hubert en Wilbertoord. Het doel van de inventarisatie was om inzicht te krijgen in de behoefte aan vervoer naar de buitenschoolse opvang in Mill, bij kindcentrum IKKE.

Om dit in beeld te krijgen is er een online enquête ingevuld. Graag nodigen wij u uit om deze uitslag met ons te bespreken en te komen tot concrete afspraken om het vervoer naar de dagopvang mogelijk te maken.

Vervolgstappen

Het blijkt dat er zeker aanknopingspunten zijn om verder uit te zoeken waar de behoefte aan vervoer precies zit. De gemeente heeft bovendien aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de vervoerskosten indien er voldoende behoefte is per dag. Daarom gaan vertegenwoordigers van de scholen samen met de dorpsraden onderzoeken of vervoer haalbaar is op één of meerdere dagen.

Op woensdag 30 september om 20:00 uur wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis de Jachthoorn in St.Hubert. In verband met de Corona-richtlijnen vragen wij om u vooraf op te geven voor deze bijeenkomst. Dat kan door voor 23 september een mail te sturen naar j.vgerven@peelraam.nl.

Op basis van de uitkomst van deze bijeenkost komen de basisscholen, dorpsraden, gemeente en Spring in oktober 2020 weer bij elkaar om het vervolg te bespreken.