09-08-2019 | Werkgroep N264

Bijna helft reacties internetconsultatie vrachtwagenheffing over N264

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel over de vrachtwagenheffing is inmiddels gesloten. Landelijk zijn er 138 reacties ingediend, waarvan er ruim 60 over de N264 gaan. Hiermee is er een heel duidelijk signaal afgegeven aan het ministerie. Dorpsraad Sint Hubert rekent er nu op dat er in Den Haag bij de verdere uitwerking van de plannen voor vrachtwagenheffing niet voorbij gegaan zal worden aan de problematiek rondom de N264.

De vrachtwagenheffing zal vanaf 2023 ingevoerd worden op alle A-wegen, de snelwegen, en een beperkt aantal N-wegen, de provinciale wegen. In onze regio gaat het om de N321 (Cuijk-Grave), de N324 (Grave-Oss), de A50 en de A73. De N264 is niet meegenomen in deze plannen. De Dorpsraad Sint Hubert en andere betrokken werkgroepen vrezen dat, door het invoeren van een heffing elders in de regio, het vrachtverkeer op de N264 nog verder zal toenemen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Sint Hubert, die met de huidige verkeersintensiteit toch al onder druk staan. De Dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen.

Op dinsdag 20 augustus is de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad in gemeenschapshuis de Jachthoorn met een openbaar deel van 20:00 tot 20:45 uur.