17-10-2020 | Werkgroep Onderwijs

Buitenschoolse opvang en vervoer: tweede inventarisatie

BSO & vervoer

Op 30 september is er in gemeenschapshuis de Jachthoorn een informatieavond geweest in over de mogelijkheden van vervoer na schooltijd vanuit basisschool de Schare en basisschool de Klimop (Wilbertoord) naar het kindcentrum in Mill. In deze bespreking werd duidelijk dat er behoefte is aan vervoer. Deze behoefte ligt vooral op de maandag, donderdag en vrijdag.

Uit een bespreking op 7 oktober met vertegenwoordigers van de gemeente Mill, Spring, de dorpsraden en de scholen, is gebleken dat het wellicht mogelijk is om vanaf januari 2021 dit voor één of enkele dagen per week te gaan organiseren.

Tweede inventarisatie

Voor de zomervakantie is er een eerste inventarisatie naar de behoefte voor vervoer uitgevoerd. Naar aanleiding van deze inventarisatie heeft de werkgroep voldoende mogelijkheden gezien om e.e.a. verder te gaan onderzoeken. Nu volgt er een tweede inventarisatie om definitief te kunnen bepalen op welke dagen vervoer geregeld kan worden.

Wij willen aan u vragen om bij interesse voor 30 oktober een mail te sturen naar j.vgerven@peelraam.nl.

Geeft u in de mail duidelijk aan voor welk(e) kind(eren) op welk(e) dag(en) u gebruik wenst te gaan maken van vervoer en per wanneer u hiervan gebruik wilt maken. Ook is het voor ons goed om te weten of dagen wellicht flexibel in te zetten zijn. Geef dan aan voor welke dag(en) dat van toepassing is.

Dit is overigens nog geen definitieve opgave. Dit kunt u doen via de website van Spring. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang (bso) in Mill, de opvang, de kosten en de kinderopvangtoeslag. Voor het vervoer worden geen extra kosten berekend.

De definitieve opgave dient u zelf te doen nadat u van ons een terugkoppeling hebt ontvangen op welke dag(en) er vervoer geregeld gaat worden, meteen na de kerstvakantie. In november ontvangt u van ons een terugkoppeling over de verdere ontwikkelingen.