20-08-2019 | Werkgroep Wonen

Buurtbus Mooiland komt voor de derde keer naar Sint Hubert

Samen met de Dorpsraad, de gemeente Mill en Sint Hubert, Sociom en de politie is Mooiland bezig om de leefbaarheid in het Grootven in Sint Hubert verder te verbeteren. Alle partijen zetten zich in voor een wijk waar het prettig wonen is.

Op donderdag 5 september zal de ‘Jouw Buur(t)Bus’ van Mooiland van 16:00 tot 19:00 in de Tamboerstraat staan. Alle inwoners van het Grootven zijn van harte uitgenodigd om langs te komen en ideeën over verbeteringen in de buurt te delen. Uiteraard kan men ook terecht om vragen te stellen of om gewoon even een praatje te maken. De koffie staat klaar!

In de maand juni is bovenstaande actie ook twee keer gehouden, te weten in de Jachthoornstraat en de Nimrod. Verschillende inwoners hebben hier toen gebruik van gemaakt. Zo heeft Mooiland aan enkele bezoekers het toewijzingsbeleid nader toegelicht en zijn er vragen beantwoord over reeds bestaande voorzieningen in het dorp. Ook hebben inwoners verschillende signalen afgegeven, variërend van los zittende stoeptegels, achterstand in het openbaar groen, onderhoud van tuinen, signaleren van wietlucht, geluidsoverlast, verzoek om achterpadverlichting en gebrek aan parkeerplaatsen etc.

Het doel van de betrokken partijen is om met de afgegeven signalen aan de slag te gaan. De meeste signalen zijn direct opgepakt en enkele dagen / weken na de buurtbusactie al opgelost. Enkele meldingen vragen wat meer tijd en zullen op een later moment worden teruggekoppeld.

Hebt u vragen of wilt u iets kwijt aan dorpsraad, gemeente, Sociom, politie of Mooiland? Kom dan op woensdag 5 september naar de ‘Jouw Buur(t)Bus’ in de Tamboerstraat. Iedereen is van harte welkom!