07-03-2020 | Werkgroep N264

Denk online mee over de herinrichting van de N264 in de kom van Sint Hubert

Online meedenken

Van 2 tot en met 20 maart is het voor inwoners van Sint Hubert mogelijk mee te denken over de herinrichting van de N264 in het dorp. Via een digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg. De kaart is te bereiken via een speciaal daarvoor ingerichte website

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Mill en Sint Hubert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N264 in Sint Hubert. Om dit te bereiken is ervoor gekozen om de huidige weg opnieuw in te richten. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van langzaam verkeer zijn belangrijke aandachtspunten. Zo worden maatregelen getroffen om de rijsnelheid in de kern terug te brengen naar het wettelijk maximum van 50 km/uur, krijgen fietsers en voetgangers waar mogelijk meer ruimte en wordt het eenvoudiger om over te steken.

Het huidige ontwerp wordt verder uitgewerkt, zodat de weg in 2021 op de schop kan. Denkt u mee? Via de digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg. Denk hierbij aan geluid, trillingen en fijnstof. Maar ook over het gebruik van materiaalkeuze op en langs de weg. Tijdens de werksessies met de Werkgroep N264 kom Sint Hubert worden uw suggesties besproken. Er wordt dan een afweging gemaakt of uw idee een plek kan krijgen in de verdere uitwerking.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van de provincie.

Oproep van de Dorpsraad

Eerder heeft de Dorpsraad er bij de provincie op aangedrongen aanwonenden en inwoners zo veel mogelijk te bretrekken bij de plannen voor de herinrichting van N264 in Sint Hubert. Met het instellen van werkgroepen en het organiseren van informatieavonden is hier gehoor aan gegeven. De Dorpsraad roept iedereen op om ook van deze mogelijkheid, van online meedenken, gebruik te maken.