04-07-2023 | Algemeen

‘Die van ons doet dat niet’ Informatieavond over alcohol en drugs

Zeer geslaagde avond ‘Die van ons doet dat niet’
Dinsdag 4 juli tegen de klok van 19.30 uur liep Gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint
Hubert vol met een honderdtal ouders en jongeren voor de informatieavond over alcohol
en drugs. De projectgroep bestaande uit Dorpsraadsleden, ouders en
preventiemedewerkers van Novadic-Kentron hadden het thema ‘Die van ons doet dat
niet’ gekozen. Een thema waarmee ze het gesprek tussen ouders onderling en ouders en
kinderen aan willen zwengelen over het gebruik van alcohol en drugs én om het taboe op
verslaving te verkleinen. Inzicht in het puberbrein, risicozoekend gedrag en de
ervaringen van twee moeders leverden veel vragen en een aandachtig luisterend publiek
op.

Praktische afspraken
Als ouders heb je zeker invloed. ‘Tegengeluid is nodig in deze levensfase’, aldus de
preventiemedewerker van Novadic-Kentron. Maak als ouders praktische en duidelijke
afspraken en blijf zeker in gesprek. Dus niet: niet teveel drinken maar drie glazen is
genoeg. Ook het vapen, het nieuwe roken, blijkt veel verslavender dan gedacht met
dezelfde nadelen als roken. ‘Zorg dat je zelf voldoende kennis op doet van drugs, maak
het bespreekbaar, stel grenzen en hou contact’, is het advies.

Wat als het wel zo is
Mocht “die van ons” het wel blijken te doen, ook dan is er volop hulp en kun je als ouder
invloed uitoefenen. ‘Het helpt om je uit te spreken, dan komt er veel op je pad waar je
informatie, handvaten en tips uithaalt’, zegt Monique van Loon, ervaringsdeskundige.
Hulp en meer informatie is te verkrijgen bij naastenmeetings (www.al-anon.nl.),
Novadic-Kentron 073 – 689 90 90, particuliere klinieken (ook vergoed door
zorgverzekering), initiatieven of stichtingen. Een boekenlijst en -tafel gaf volop inspiratie.
Mocht er behoefte aan zijn, dan kan Dorpsraad Sint Hubert u natuurlijk ook in contact
brengen met de moeders en hun zonen (info@dorpsraadsthubert.nl)
‘Het was fijn dat we als ouder een afzonderlijke sessie hadden met meer informatie over
alcohol, drugs, schadelijke gevolgen en handvaten om het gesprek aan te gaan”, aldus
een van de aanwezige ouders. In de jongerenruimte was het muisstil toen Rowan en Tim
hun ervaringen vertelden. Hopelijk zetten de jongeren hun advies om in praktijk:
‘Gewoon niet aan beginnen’.

Heb je vragen of wil je meer informatie neem contact op met:

Monique (06 27 85 01 69) of Frances (06 20 66 18 59) of mail Dorpsraad info@dorpsraadsinthubert.nl