08-09-2019 | Algemeen

Dorpsraad feliciteert jubilerende OVS Sint Hubert

Dit jaar bestaat ondernemersvereniging Sint Hubert (OVS) 25 jaar. Sint Hubert kent een actieve ondernemersvereniging die niet alleen de belangen van haar leden behartigd maar ook het dorp Sint Hubert een warm hart toe draagt. De dorpsraad en OVS spreken elkaar regelmatig en proberen elkaar waar mogelijk te versterken. De dorpsraad waardeert deze goede samenwerking en wil OVS dan ook van harte feliciteren met dit jubileum.

Open dagen

In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september wordt bovengenoemd jubileum uitgebreid gevierd. Op beide dagen houden verschillende ondernemers een open dag. Daarnaast zullen op zondag een aantal ondernemingen zich in gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ presenteren.

Open brunch

Ook biedt de ondernemersvereniging de inwoners van Sint Hubert op zondag 29 september van 11:00 tot 13:00 een brunch aan. Dit is een uitstekende gelegenheid om andere inwoners te ontmoeten. Iedereen is hier dan ook van harte voor uitgenodigd!

Om een goede inschatting van het aantal te verwachte bezoekers van de brunch te maken is er een kaartverkoop. Kaarten zijn voor € 3,00 per stuk te verkrijgen bij Aura, kapsalon Truus, E. Geurts verzekeringen en de Jachthoorn. De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel het goede doel, te weten stichting ALS.

Meer informatie?

Meer informatie over het jubileumweekend is te vinden op de Facebookpagina van ondernemersvereniging Sint Hubert.