03-06-2020 | Algemeen

Dorpsraad wil verfraaiing entrees Sint Hubert

Al enige tijd geleden heeft de Dorpsraad het plan opgeworpen om de entrees van het dorp aan de Pastoor Jacobsstraat een fraaier aanzicht te geven. Gezien de huidige kwaliteit van de groenvoorziening en de vele passanten verdient Sint Hubert een betere uitstraling.

Nadat dit plan door alle ontwikkelingen rondom de N264 tijdelijk was uitgesteld, is hierover eind vorig jaar met aanwonenden van gedachte gewisseld. Dit heeft tot inhoudelijk goede input geleid, die inmiddels bij de provincie en gemeente is ingebracht. Het doel is de verfraaiing van de entrees een onderdeel te laten worden van de geplande herstructurering van de kom van Sint Hubert.

Omdat er aan de zijde van Haps minder mogelijkheden zijn om aanpassingen door te voeren zal hier slechts een beperkte verandering komen. De Dorpsraad ziet graag een gemeenschappelijk te gebruiken aankondigingsbord voor evenementen geplaatst. Een andere behoefte is een beter niveau van onderhoud van de bermen.

Aan de zijde van Erica is er veel meer ruimte waardoor er ook meer mogelijkheden zijn om het groen een betere uitstraling te geven. Naast een aankondigingsbord voor evenementen is hier een kleurrijke begroeiing gewenst, waarbij er bij de ontwikkeling rekening gehouden wordt met minimale ontwikkeling van onkruid. Een ander voornemen is om een plek in te richten voor insecten, hommels en bijen voor een duurzame omgeving.

Suggesties zijn welkom

Mochten er nog andere suggesties zijn dan hoort de Dorpsraad dat graag. Deze kunnen gemaild worden naar info@dorpsraadsinthubert.nl

Ontwikkelingen N264

Via de website van de provincie kan nog steeds informatie geraadpleegd worden m.b.t. de herstructurering van de bebouwde kom en de aanpak van het buitengebied Odiliapeel - Haps. Hier zijn ook alle notulen, voorstellen en presentaties terug te vinden.