16-06-2023 | Werkgroep Welzijn

Enquête Kermis / Dorpsfeest

Enquête toekomst kermis / dorpsfeest Sint Hubert

Middels deze enquête willen we de gedachten en wensen in beeld krijgen van de inwoners van Sint Hubert inzake de toekomstige invulling van de kermis, dan wel dorpsfeest. Onder kermis verstaan we een meerdaags feest, zoals we dat al vele jaren kennen, waarbij de diverse kermisattracties centraal staan. Onder dorpsfeest verstaan we een (meerdaags) feest wat nader in te vullen is, maar waarbij kermisattracties geen of een minder nadrukkelijke rol spelen. Aanleiding hiervoor is de vraag vanuit de gemeente op welke wijze we de organisatie van de kermis in de toekomst willen regelen. Hierbij willen we heel graag de mening horen van veel dorpsbewoners. Deze mening kunnen we meenemen in de toekomstige invulling van de kermis/dorpsfeest. Namens de Dorpsraad alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

Formulier invullen