01-06-2019 | Werkgroep Wonen

Gezamenlijke actie voor de verbetering van de leefbaarheid

De komende tijd worden er verschillende stappen gezet om de leefbaarheid in het Grootven in Sint Hubert verder te verbeteren. Het initiatief komt vanuit woningbouwcoöperatie Mooiland, die nauw samenwerkt met andere organisaties zoals de Dorpsraad, de gemeente Mill en Sint Hubert, Sociom en de politie. Allemaal zetten ze zich in voor een wijk waar het prettig wonen is. 

Een wijkplan met maatregelen en activiteiten

Mooiland stelde in 2018 een wijkplan voor Sint Hubert op. Dat plan kwam tot stand door zowel input vanuit de organisatie Mooiland zelf, als input van externe partners. De Dorpsraad, waar Mooiland al langere tijd mee in gesprek is, heeft inwoners gevraagd om input te leveren. Verder is er intensief contact geweest met de gemeente, politie, maatschappelijk werk en opbouwwerk. Het eindproduct: een plan met daarin maatregelen en activiteiten waarmee de leefbaarheid in Sint Hubert verbeterd kan worden.

Knelpunten oplossen

Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld het oprichten van een participantenoverleg met de Dorpsraad, de gemeente, Mooiland, de politie en Sociom. Tijdens zo’n overleg worden knelpunten bekeken, oplossingen voorgesteld en initiatieven van inwoners gestimuleerd.

Input van de buurtbewoners

Medewerkers van deze organisaties zijn drie middagen in de wijk te vinden samen met de “Jouw Buur(t)Bus” van Mooiland. Bewoners kunnen langskomen met ideeën over verbeteringen in de buurt. Mooiland zal daarna via een nieuwsbrief communiceren welke zaken zijn opgepakt en welke zaken wat langer kunnen duren.

Data en locaties

Dit zijn de haltes van de “Jouw Buur(t)Bus”:
- Dinsdag 4 juni: Bazuin/Jachthoornstraat 
- Woensdag 26 juni: Nimrod (tussen Ganzenroer/Klaroenstraat)
- Donderdag 5 september: Tamboerstraat 

Iedereen kan van 16:00 tot 19:00 terecht met ideeën en opmerkingen over zijn of haar buurt. Op 26 juni zal ook wethouder van den Boogaart aanwezig zijn. 

Bent u een bewoner van een huur- op koopwoning in het Grootven en heeft u goede ideeën om uw buurt verder te verbeteren? Dit kan bijvoorbeeld gaan over een kapotte lamp, maar ook over het organiseren van een activiteit voor de hele straat. Meld deze ideeën dan bij de “Jouw Buur(t) Bus” en ga samen aan de slag voor een fijnere wijk.