16-03-2020 | Werkgroep N264

Inloopbijeenkomst N264 gaat niet door

De geplande informatiebijeenkomst voor direct aanwonende van de Pastoor Jacobsstraat, van aankomende donderdag 19 maart, komt te vervallen. Dit in verband met de RIVM maatregelen omtrent het coronavirus. Direct betrokkenen worden hier deze week middels onderstaande brief over geïnformeerd.

Beste aanwonende,  

Enkele weken geleden heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor een inloopavond in gemeenschapshuis de Jachthoorn in Sint Hubert op donderdag 19 maart. Deze bijeenkomst gaat niet door. Middels deze brief informeren wij u hierover.

In verband met het coranavirus nemen wij als provincie Noord-Brabant en Witteveen en Bos de voorgeschreven maatregelen van het RIVM in acht. Dit houdt onder andere in dat wij zoveel als mogelijk thuis werken en dat het aantal sociale contacten tot een minimum wordt beperkt.

Was u echter wel van plan om naar dit inloopmoment te komen, vragen wij u hierover een bericht te sturen aan N264Sint-Hubert@brabant.nl. Wij willen dan telefonisch of via skype met u in contact komen. Het verzoek om in dat geval bij uw bericht uw telefoonnummer en of skype gegevens te melden. Wij zullen dan contact met u opnemen om uw zorgen/wensen ten aanzien van de N264, kom Sint Hubert te bespreken, specifiek voor uw situatie aan de Pastoor Jacobsstraat.

Voor alle inwoners van Sint Hubert is het ook mogelijk hun wensen kenbaar te maken via een digitale kaart, zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief. Deze kaart is te raadplegen via: https://n264sint-hubert.inbeeld.app/

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

A.M.A. Bovée
Operationeel omgevingsmanager