15-02-2019 | Algemeen

Nieuws van de Dorpsraad - Februari

Ontwikkelingen N264

De Dorpsraad is als procesbewaker aanwezig geweest bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Herinrichting Pastoor Jacobsstraat Sint Hubert”. Deze werkgroep gaat enkel over de herinrichting van de N264 in de bebouwde kom. Dit proces is goed opgestart en er volgen nog meerdere bijeenkomsten.

De gemeenteraad heeft een motie ingediend en de provincie gevraagd om het vorig jaar uitgevoerde onderzoek over de N264 te heroverwegen vanwege de slechte communicatie; het nalaten van informatievoorziening over andere mogelijke opties van rondwegen en twijfels over tellingen. Dit zijn zaken die de Dorpsraad continu ook aan de orde heeft gesteld. De tellingen blijven doorgaan zodat in de toekomst op basis van feitelijke gegevens bekeken kan worden of een rondweg dan wel andere maatregelen noodzakelijk zijn. 

Op dit moment wordt er landelijk beleid voor vrachtwagenheffing ontwikkeld. De invoer van een dergelijke heffing op de A-wegen, zou kunnen leiden tot een uitbreiding van het vrachtwagenverkeer op de N-wegen. De Dorpsraad en de werkgroep “Geen vrachtverkeer” zijn van mening dat dit voor de N264 voorkomen moet worden en hebben hier middels een schrijven aan de provincie aandacht voor gevraagd.

Leefbaarheidsbijdrage 2019

Er kunnen nieuwe ideeën voor de leefbaarheidsbijdrage in 2019 ingediend worden bij de gemeente. Heeft u een mooi idee wat bijdraagt aan de leefbaarheid van Sint Hubert, meld het bij de gemeente of bij ons.

Voor 2018 heeft de Dorpsraad een aanvraag ingediend voor boombanken en verlichting in de dorpskern. 

Kunstroute Sint Hubert

OntdekMill organiseert de kunstroute voor 2019 in Sint Hubert. Tot eind april kunnen groepen en individuen zich aanmelden en een kunstwerk maken. Een mooie manier om Sint Hubert op de kaart te zetten. Dus hierbij een omroep om jullie creativiteit te tonen!

Bekijk de route hier.

Fixi app

Maakt u al gebruik van de Fixi app? Deze kunt u gebruiken om een melding over de openbare ruimte te doen. Zo houden we met zijn allen de openbare ruimte op orde. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente