11-07-2019 | Algemeen

Nieuws van de Dorpsraad - Juli

Vrachtverkeer N264

Maandag 8 juli vergaderde Dorpsraad Sint Hubert. In de ochtend filmde Omroep Brabant de N264 in Sint Hubert om aandacht te vragen voor de heffing voor vrachtverkeer. Lees meer hierover op onze website. Tot 7 augustus kunt u uw zienswijze, voor of tegen de tolheffing, via de website Internetconsultatie doorgeven.

Dementievriendelijke gemeente

Twee vrijwilligsters kwamen tekst en uitleg geven over de ziekte van dementie. Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 5 mensen. Met een ouder wordende bevolking krijgt iedereen wel eens te maken met iemand die lijdt aan dementie. De vrijwilligsters kwamen informatie geven om het taboe rondom dementie te doorbreken. Wat zijn de signalen en hoe kun je daarmee omgaan?

De gemeente Mill en Sint Hubert gaat de uitdaging aan om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hiervoor zijn drie werkgroepen in opgezet:

1. Doorbreken van taboe over dementie
2. Mensen met dementie tellen mee en blijven mee tellen
3. Veilig thuis wonen, ook als je dementie hebt

Op de website Alzheimer Nederland is veel informatie terug te vinden over dementie. Wilt u meedenken met de werkgroepen of meewerken dan kunt u zich richten tot info@wmoraadmill.nl.

Tips of vragen

De komende tijd gaan wij ook vakantie vieren. Voor tips of vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de Dorpsraad of het contactformulier invullen. Ook is de Dorpsraad via Facebook te volgen. 

De volgende vergadering van de Dorpsraad is gepland op dinsdagavond 20 augustus. U bent van harte welkom tijdens het openbare deel van 20:00 tot 20:45 uur in gemeenschapshuis 'De Jachthoorn'.

Voor nu een fijne zomervakantie!