15-03-2019 | Werkgroep N264

Ontwikkelingen N264

De Dorpsraad heeft de afgelopen tijd de discussie over de N264 nauwlettend gevolgd. Het is een ingewikkelde kwestie met tegengestelde belangen waarbij vooral in de media en per e-mail de nodige emoties geuit zijn. Dit doet geen goed aan de persoonlijke verhoudingen en de beeldvorming van Sint Hubert. 

Tijdens de protestactie van gisteravond hebben het actiecomité “De weg moet weg”  en de werkgroep “Geen vrachtverkeer” afgesproken persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Een positief en te waarderen signaal! De Dorpsraad roept ook andere belanghebbenden op om dit te doen.