29-06-2020 | Werkgroep Onderwijs

Peiling behoefte vervoer naar buitenschoolse opvang

Basisscholen de Schare en de Klimop gaan in samenwerking met Spring, de ouderverenigingen en de dorpsraden een inventarisatie doen. Om na schooltijd naar de opvang te komen, is vervoer nodig. Op dit moment wordt onderzocht of er bij (toekomstige) ouders en verzorgers uit Sint Hubert en Wilbertoord behoefte is aan vervoer naar de buitenschoolse opvang in Mill, bij kindcentrum IKKE. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, kan er voor vervoer verzorgd worden. 

Enquete

Maakt u al gebruik van een buitenschoolse opvang (bso) en/of heeft u het vervoer anders opgelost, dan willen wij u ook vragen om om de enquête in te vullen. Maakt u op dit moment géén gebruik van de bso, maar zou u dit wel doen zodra er vervoer beschikbaar is, laat het dan ook weten via deze enquête. Heeft u interesse, vul dan voor donderdag 9 juli deze korte online enquête in.

Geen verplichting

Het invullen van deze enquête verplicht u nog tot niets, het gaat om een eerste inventarisatie. Wanneer uit deze enquête blijkt dat voldoende ouders interesse hebben in opvang, zullen wij deze ouders vragen om zich definitief in te schrijven voor naschoolse opvang. Wanneer dit aantal definitieve inschrijvingen voldoende is, zal het vervoer georganiseerd worden. 

Vragen?

Neemt u dan contact op met schooldirecteur Jos van Gerven via j.vgerven@peelraam.nl of met Magreet van Swol, manager kindcentrum, via mvswol@spring-kinderopvang.nl.