05-12-2018 | Werkgroep N264

Praat mee over de N264 door de kom van Sint Hubert

Op de drukbezochte informatieavond over de N264 in Sint Hubert op 13 november jl. is een oproep gedaan voor werkgroepleden om mee te praten over de herinrichting van de N264 door Sint Hubert. 

Voor Sint Hubert is in juli gekozen om de bestaande weg, de Pastoor Jacobsstraat, opnieuw in te richten en te verbeteren om zo de weg onder andere veiliger en beter oversteekbaar te maken. Hierbij mag ook gedacht worden aan verkeersremmende maatregelen. Begin volgend jaar zal de werkgroep starten en advies geven over de gewenste reconstructie met eventueel aanvullende maatregelen. Voor de zomer van 2019 zal de stuurgroep een besluit nemen over de voorgenomen reconstructie.

Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezigen hun ideeën en wensen voor aanpassingen door kunnen geven. De werkgroep krijgt deze resultaten mee zodat ze die in de plannen kunnen betrekken. Zowel individuele personen als afgevaardigden van organisaties kunnen in de werkgroep plaats nemen. 

Wilt u ook meedenken en praten over de aanpassingen aan de weg door de kom van Sint Hubert? Meld u dan aan voor de werkgroep via N264@brabant.nl voor 7 december a.s. De provincie neemt dan verder contact met u op over de samenstelling en werkwijze van de werkgroep.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie.