28-02-2024 | Werkgroep

Succesvolle bijeenkomst HulpNet Sint Hubert

De informatieve avond op 27 februari in de Jachthoorn stond in het teken van het
versterken van onze gemeenschap in het dorp en in de buurt. Mirthe Verberkt van
Sociom gaf uitleg over het ‘hoe en waarom’ van een HulpNet / voorzorgcirkel. Trudy
van den Broek van HulpNet Sint Hubert vertelde over de mogelijke ondersteuning bij
het oprichten van kleinere hulpnetten onder de vlag van HulpNet Sint Hubert.
De opkomst was boven verwachting voor de werkgroep die dit initiatief ondersteunt,
bestaande uit Netty Schuurmans, Truus van Bakel, Trudy van den Broek en Wilma Rongen.
“We hebben veel mooie zinvolle tips gekregen waar we wat mee kunnen”, geeft ook Mirthe
Verberkt aan. Uit de evaluatie van de pilot ‘HulpNet Tamboerstraat’ blijkt onder andere dat
veel mensen bereid zijn hulp te geven, maar dat hulp vragen moeilijker is.
Verbinders
Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gevraagd naar de rol van verbinders. Per HulpNet
is het de bedoeling dat twee verbinders (coördinatoren) vraag en aanbod met elkaar
verbinden. Dit moet het laagdrempeliger maken om discreet hulp te vragen, maar ook om
‘nee te durven zeggen’ als iets (op dat moment) niet passend is als je wel hulp wilt geven.
Positieve gezondheid
Het blijkt dat er in Sint Hubert al best veel bereidheid is om hulp te geven. Ook de positieve
gezondheidseffecten van dit ‘vrijwilligerswerk’ worden door het publiek erkend. ‘Je kunt zowel
je eigen gezondheid als die van een ander bevorderen door bijvoorbeeld een praatje te
maken en op die manier eenzaamheid te verminderen.’ Er zijn al diverse mooie voorbeelden
van incidentele hulp, die we zeker in stand willen houden en die zowel voor hulpgevers als
hulpvragers positieve effecten hebben. Wel kunnen we samenwerking verder bevorderen.
Samenwerking
Indien er behoefte is aan meer structuur om mensen te betrekken of indien jouw omgeving
behoefte heeft aan een nieuw HulpNet (een voorzorgcirkel), neem dan gerust contact op met
mirtheverberkt@sociom.nl of met Netty Schuurmans (06-57 34 28 37) voor Sint Hubert. We
zijn verheugd dat er al meerdere concrete verzoeken / ideeën tot stand zijn gekomen tijdens
de informatieve avond. Ook werd de samenwerking met Zorgschakel Sint Hubert en de
mogelijke samenwerking tussen verbinders onderling nadrukkelijk benoemd. Fijn dat zowel
jong als oud betrokken wordt en bereid is om elkaar te helpen. Samen staan we sterker!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Indien u vragen heeft over dit persbericht kunt u contact opnemen met
mirtheverberkt@sociom.nl. Indien u de foto niet goed kunt openen, neem dan contact op met
Wilma Rongen (06 – 519 501 76).