09-06-2024 | Algemeen

Verkeerstelling N264

 

In 2018 is een verkennende studie uitgevoerd op de N264 tussen Uden en Haps. Onderdeel van deze studie was ook het gedeelte van de N264 in de kom van Sint Hubert, waarbij een herinrichting van het bestaande wegprofiel is geadviseerd. Bij het tot stand komen van dit advies zijn verschillende cijfers gebruikt, waaronder die van de permanante telpunten van de provincie Noord-Brabant. Om een goede monitoring van de verkeersintensiteit te borgen, zijn in de loop van 2018 in de bebouwde kom twee permanente telpunten toegevoegd.

De provincie, werkgroep N264 en de Dorpsraad hebben afgesproken dat er op regelmatige basis verkeerstellingen beschikbaar worden gesteld. Recent zijn de tellingen over de periode September 2023 tot en met Maart 2024 beschikbaar gekomen.

Klik Hier voor info