Werkgroep 80 jaar Bevrijding Sint Hubert

Het project 80 jaar bevrijding St Hubert omvat een kunstproject waarbij lokale kunstenaar Marian Govers Jilesen samenwerkt met de inwoners van St. Hubert om gezamenlijk een kunstwerk te maken rondom het thema bevrijding en herdenken. Daarnaast wordt er ook een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd op maandag 5 mei 2025. Door middel van deze activiteiten willen we de betrokkenheid van de inwoners bij het dorp vergroten. Verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar tijdens de diverse activiteiten en gaan met elkaar aan de slag of in gesprek. Samen creëren, samen leren en samen genieten. Het project kan ervoor zorgen dat inwoners nieuwe initiatieven bedenken en elkaar vaker opzoeken waardoor de sociale cohesie in het dorp wordt verbeterd. Het project loopt van september 2024 tot en met 5 mei 2025.

Werkgroep Leden

 • Rosie Lelivelt

 • Jeno van Tienen

 • Danielle Schoenmakers

 • Loes van Haren

 • Suze van Diepenbeek

 • Kunstenaar: Marian Govers Jilesen

Belangrijkste activiteiten

Kennisdeling:

 • De verhalen over de Tweede Wereldoorlog moeten worden doorverteld van generatie op generatie. Ze mogen nooit verloren gaan. De oorlogsverhalen worden verteld en gedeeld met elkaar. Dat gebeurt door inwoners die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Hun verhalen worden ondersteunt door foto’s, documenten, voorwerpen en divers archiefmateriaal (Stichting Heemschut Sint Huybert). De kennis van toen en de kennis van nu worden met elkaar verbonden.
  Kijk ook op https://heemschutsinthuybert.nl/80-jaar-bevrijding-sint-hubert/
 • Jongeren en kinderen vertellen op school en tijdens speciale bijeenkomsten over hun beeld van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen van nu.
 • Migranten, wonend in Sint Hubert, die uit een oorlogsgebied komen, vertellen over hun ervaringen met de oorlog die er nu nog heerst.
 • Kunstenaar Marian Govers-Jilesen vertelt over Kunst in het algemeen, het te maken kunstwerken en wat hem/haar heeft geïnspireerd. Daarnaast leert de kunstenaar ook nieuwe vaardigheden aan of zorgt voor inspiratie en creativiteit. Ze begeleidt de deelnemers bij het bedenken en maken van het gezamenlijk kunstwerk.

Ontmoeting:

 • Verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar tijdens de diverse activiteiten en gaan met elkaar aan de slag of in gesprek.
 • Inwoners van St Hubert leren andere mensen kennen door mee te doen aan de activiteiten, community art en/of de vrijheidsmaaltijd. Samen creëren, samen leren en samen genieten. Het project kan ervoor zorgen dat inwoners nieuwe initiatieven bedenken en elkaar vaker opzoeken.

Dialoog:                                             

 • Wat betekende de oorlog voor de inwoners van Sint Hubert?’ Wat houdt vrijheid in voor mij? Hoe vrij zijn we eigenlijk? Wat zie je als je aan vrijheid denkt? Waarom moeten we herdenken en verhalen blijven vertellen? Wat is democratie? En wat betekend gelijkheid voor mij en in ons dorp?’ Inwoners, van verschillende generaties, gaan tijdens de georganiseerde activiteiten met elkaar in gesprek over de onderwerpen ‘oorlog’, ‘herdenken’ en ‘vrijheid’.

Verbinding:

 • De inwoners, bedrijven, verenigingen van het dorp worden met elkaar verbonden door georganiseerde brainstormavonden, ontmoetingsavonden, ronde tafel gesprekken, workshops, spel en creatieve activiteiten, community art en de Vrijheidsmaaltijd. Mensen voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en dat geeft ze energie.