Werkgroep AED

De werkgroep AED heeft zich ingespannen om het onderhoud aan de diverse AED's die in Sint Hubert hangen centraal te coordineren. Daarnaast zijn financiele middelen geworven om de komende periode in het onderhoud te kunnen voorzien. Voor een tegemoetkoming in onderhoud aan AED's in Sint Hubert kunt u zich richten aan de dorpsraad.

Werkgroep Leden

Danielle Schoenmakers

Harm Litjens