Werkgroep AED

Het doel van de werkgroep AED is het behouden van de reeds bestaande AED’s in Sint Hubert. Dit wordt onder andere gedaan door het bijdragen in de kosten voor onderhoud en eventuele vervanging van de AED’s.

Werkgroep Leden

Harm Litjens, Danielle Schoenmakers

Belangrijkste activiteiten

De werkgroep AED heeft de eigenaren van AED’s bij elkaar gebracht en samen met hen geïnventariseerd waar mogelijkheden tot samenwerking liggen. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om het onderhoud en vervanging van de AED’s te bekostigen. Eén van de initiatieven om geld in te zamelen is de deelname aan de Rabo ClubKasCampagne (2018) geweest.