Werkgroep Bouwteam kernen CV

Het leveren van input aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk in de vorm van een kernenCV waarin aandachtspunten voor ons dorp benoemd worden. Zowel sterke als minder sterke punten, kansen en bedreigingen. Het kernenCV is opgesteld door een bouwteam dat bestaat uit een 'dwarsdoorsnede' van Sint Hubertse inwoners.

Werkgroep Leden

Vanuit de Dorpsraad nemen deel aan het bouwteam:

Alice vd Burgt

Han Lavrijssen

Sandy Hol (notulist)

Annet Vloet

Aangvuld met een twaalftal enthousiaste dorpsbewoners. 

Belangrijkste activiteiten

Diverse brainstorm- en feedbacksessies met procesbegeleiders van de gemeente

Opstellen kernenCV

Op dit moment ontvangt het bouwteam graag uw input en zienswijze op het kernenCV via deze site

Alle informatie over zienswijzen Land van Cuijk zijn terug te vinden op ons.landvancuijk.nl

Laatste Bouwteam kernen CV nieuws

14-07-2023 | Algemeen

Route33 - Bezoek burgemeester aan Sint Hubert

Indrukwekkend bezoek burgemeester aan Sint Hubert Afgelopen vrijdag 14 juli was ook Sint Hubert...

20-04-2023 | Werkgroep Bouwteam kernen CV

Denk mee over de toekomst van de Jachthoorn

  Graag nodigen we je uit om mee te denken over de toekomst van óns Gemeeenschapshuis...

18-01-2022 | Werkgroep Bouwteam kernen CV

Nieuws van de Dorpsraad Sint Hubert

Dorpsagenda op www.dorpsraadsinthubert.nl. Op de website van de Dorpsraad van Sint Hubert is een...

Bekijk meer Bouwteam kernen CV nieuws