Werkgroep Bouwteam kernen CV

Het leveren van input aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk in de vorm van een kernenCV waarin aandachtspunten voor ons dorp benoemd worden. Zowel sterke als minder sterke punten, kansen en bedreigingen. Het kernenCV is opgesteld door een bouwteam dat bestaat uit een 'dwarsdoorsnede' van Sint Hubertse inwoners.

Werkgroep Leden

Vanuit de Dorpsraad nemen deel aan het bouwteam:

Alice vd Burgt

Han Lavrijssen

Sandy Hol (notulist)

Annet Vloet

Aangvuld met een twaalftal enthousiaste dorpsbewoners. 

Belangrijkste activiteiten

Diverse brainstorm- en feedbacksessies met procesbegeleiders van de gemeente

Opstellen kernenCV

Op dit moment ontvangt het bouwteam graag uw input en zienswijze op het kernenCV via deze site

Laatste Bouwteam kernen CV nieuws

18-01-2022 | Werkgroep Bouwteam kernen CV

Nieuws van de Dorpsraad Sint Hubert

Dorpsagenda op www.dorpsraadsinthubert.nl. Op de website van de Dorpsraad van Sint Hubert is een...

09-12-2021 | Werkgroep N264

Nieuws van de Dorpsraad Sint Hubert

Nieuws van de Dorpsraad Sint Hubert In coronatijd blijven we ons richten op de leefbaarheid van...

25-10-2021 | Algemeen

Bouw mee aan het kernen CV Sint Hubert

Werk mee aan het KernenCV van Sint Hubert! Wij vragen namens het bouwteam aandacht voor het...

Bekijk meer Bouwteam kernen CV nieuws