Werkgroep Entrees Sint Hubert

Het doel van de werkgroep Entrees Sint Hubert is het verbeteren van de uitstraling van Sint Hubert, wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid van Sint Hubert. Het pittoreske karakter van het dorp moet hieraan ten grondslag liggen met als mooie voorbeelden het kapelletje, onze kerk en de Heimolen.

Werkgroep Leden

Mark Derks, Duncan van Haren, Han Lavrijssen

Belangrijkste activiteiten

Samen met de lokale bedrijven, omwonenden en andere dorpsgenoten is hiervoor een werkgroep opgesteld die plannen maakt en realiseert om beide entrees een betere uitstraling te geven. Een onderdeel is het planten van bomen volgens het plan toekomstbomen van de gemeente. De grondeigenaren, te weten de gemeente en de provincie, worden gevraagd om input te leveren, zoals een verbeterd onderhoudsplan. 

Laatste Entrees Sint Hubert nieuws

03-06-2020 | Algemeen

Dorpsraad wil verfraaiing entrees Sint Hubert

Al enige tijd geleden heeft de Dorpsraad het plan opgeworpen om de entrees van het dorp aan de...