Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs ziet zichzelf als sparringpartner voor bijvoorbeeld het schoolbestuur, de directrice van de basisschool, de MR, maar ook voor de gemeente en andere dorpsraden uit de regio.

Werkgroep Leden

Mark Derks, Sandy Hol, Wilma Rongen

Belangrijkste activiteiten

Er is met name intensief contact met de oudergeleding van de MR om altijd goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De oudergeleding van de MR spreekt echter namens de ouders van de leerlingen. De werkgroep Onderwijs denkt mee vanuit een breder dorpsbelang en streeft naar het behoud van kwalitatief goed onderwijs in Sint Hubert.

De werkgroep Onderwijs geeft gevraagd en ongevraagd advies en ervaart een goede samenwerking in de regio.

Laatste Onderwijs nieuws

16-04-2019 | Werkgroep Onderwijs

Gezamenlijke sportdag basisscholen Wilbertoord en Sint Hubert

Sinds 2017 werken basisschool "De Klimop" in Wilbertoord en basisschool "De Schare" in Sint Hubert...