05-07-2019 | Werkgroep N264

Vrachtwagenheffing, ook in Sint Hubert

Ook vrachtwagenheffing in Sint Hubert! Daar staan de Dorpsraad, de werkgroepen Herinrichting N264 - De weg moet weg - Geen vrachtverkeer, de gemeente en de lokale politiek voor. Samen gaan zij voor een N264 met vrachtwagenheffing.

Wat is er precies aan de hand?

Het ministerie is voornemens een heffing voor vrachtverkeer in te voeren op bijna alle snelwegen (A-wegen) en een beperkt aantal provinciale wegen (N-wegen). In onze regio wil men naast de A50 en de A73 ook op enkele N-wegen de heffing invoeren, maar niet op de N264. Betrokken partijen vrezen dat dit in de bebouwde kom van Sint Hubert tot een verdere toename van vrachtverkeer zal leiden, met verdere verslechtering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid als gevolg.

Zoals bekend is er op de N264 al sprake van een hoge verkeersintensiteit. Recente tellingen laten zien dat in Sint Hubert 20% van de passerende motorvoertuigen een vrachtwagen is. De provincie maakt op dit moment plannen om de huidige overlast en hinder te verminderen. Het invoeren van een vrachtwagenheffing zou dan ook niet meer dan vanzelfsprekend zijn. Helaas maken de gebruikte rekenmodellen niet duidelijk dat een vrachtwagenheffing noodzakelijk is. Het lijkt er op dat het rekenmodel geen rekening houdt met de reeds hoge verkeersintensiteit die de laatste jaren al fors is toegenomen.

Wat hebben de betrokken partijen reeds gedaan?

De Dorpsraad, genoemde werkgroepen en de buurtschappen Erica en d’n Tipstaart hebben bij de provincie reeds hun grote zorgen geuit. Ook de gemeente en lokale politiek hebben via hun kanalen tegen de plannen geageerd. De minister zal uiteindelijk een beslissing nemen. Omdat de provincie en gedeputeerde Christoph van der Maat de situatie in Sint Hubert zeer goed kennen, hopen alle betrokken partijen dat zij de minister er toe kunnen bewegen de N264 alsnog in de plannen voor vrachtwagenheffing te betrekken.

Oproep aan inwoners

Inmiddels is de overheid gestart met de internetconsultatie. Dit geeft belanghebbenden de gelegenheid om online hun zienswijze op het concept wetsvoorstel kenbaar te maken. Dit kan tot en met 7 augustus via de website www.internetconsultatie.nl.  

De Dorpsraad roept, samen met alle andere betrokken partijen, alle inwoners van Sint Hubert op om te reageren. Hoe meer reacties, hoe groter de kans dat we als dorp gehoord worden. Via de link onder dit artikel is een sjabloon brief te vinden die naar eigen inzicht kan worden aangepast. Vragen of opmerkingen? Neem bij vragen of opmerkingen via het contactformulier contact op met de Dorpsraad. 

Klik hier voor de sjabloon brief (zie onder "Bestanden")

Klik hier om uw zienswijze kenbaar te maken