Werkgroep N264

De doorgaande weg van Uden naar Haps (N264) zorgt in ons dorp voor de nodige verkeersproblematiek die ook gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Op dit moment wordt dit door de provincie, samen met de gemeente en inwoners van het dorp, verder onderzocht waarna oplossingen zullen worden uitgewerkt. De werkgroep N264 heeft in dit proces de rol van procesbewaker. De werkgroep N264 stelt zich hierin onafhankelijk op.

Werkgroep Leden

Sinds september 2018 bestaat de werkgroep N264 uit alle bestuursleden van de Dorpsraad.

Samenstelling van de werkgroep tot september 2018:
Harriët Classens, Duncan van Haren, Francesco Henst, José Hurkens, Monique van Loon, Danielle Schoenmakers

Belangrijkste activiteiten

De werkgroep N264 heeft regelmatig overleg met de provincie en de gemeente over de voortgang van het proces.

De werkgroep N264 staat er voor dat inwoners tijdig en goed worden voorgelicht. Transparantie en communicatie zijn dan ook belangrijke aandachtspunten waar de werkgroep N264 kritisch naar kijkt en waarover ook regelmatig richting de provincie terugkoppeling wordt gegeven. Zo heeft de werkgroep N264 aangedrongen op het organiseren van de in 2018 gehouden informatieavonden.

Ook is de werkgroep N264 betrokken geweest bij het samenstellen van de participatiegroep (2018) en het samenstellen van de werkgroep die mee gaat denken over de herinrichting van de huidige komtraverse (2019).

Zie ook de website van de provincie Noord-Brabant voor meer informatie over het dossier N264.

Laatste N264 nieuws

15-03-2019 | Werkgroep N264

Ontwikkelingen N264

De Dorpsraad heeft de afgelopen tijd de discussie over de N264 nauwlettend gevolgd. Het is een...

15-02-2019 | Algemeen

Nieuws van de Dorpsraad - Februari

Ontwikkelingen N264 De Dorpsraad is als procesbewaker aanwezig geweest bij de eerste bijeenkomst...

31-01-2019 | Werkgroep N264

Eerste bijeenkomst werkgroep herinrichting N264

Op woensdagavond 30 januari vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Herinrichting N264 -...

Bekijk meer N264 nieuws