28-07-2019 | Werkgroep N264

Vrachtwagenheffing N264 - Stand van zaken

Begin juli heeft de Dorpsraad inwoners van Sint Hubert opgeroepen om via de website Internetconsultatie hun mening te geven over de landelijke plannen voor vrachtwagenhefing.

Het ministerie is van plan om op verschillende A- en N-wegen in de regio een heffing voor vrachtverkeer in te voeren, maar niet op de N264 die dwars door de bebouwde kom van Sint Hubert loopt. De Dorpsraad maakt zich zorgen dat vrachtwagens hierdoor uit gaan wijken naar de N264, waardoor de verkeersoverlast nog verder zal toenemen.

Huidige stand van zaken

Op 28 juli zijn er via de website Internetconsultatie vanuit het hele land 86 openbare reacties binnengekomen op de landelijke plannen. Het merendeel van deze reacties (61 inzendingen) gaat over de N264. We hopen dat hiermee de lokale problematiek rondom de N264 in Den Haag de aandacht zal krijgen die het verdiend.

Tegelijkertijd roepen wij inwoners (dus niet alleen aanwonenden) die dit nog niet gedaan hebben, nog steeds op om voor 7 augustus hun mening kenbaar te maken via de website Internetconsultatie. Hoe meer reacties, hoe meer aandacht er zal zijn voor ons dorp!

Verder heeft de Dorpsraad op 16 juni bij de provincie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de N264, formeel haar zorgen geuit over de gevolgen van de landelijke plannen voor vrachtwagenheffing. Omdat de reactie op de betreffende brief niet bevredigend was, heeft de Dorpsraad afgelopen week de provincie opnieuw aangeschreven. Zie werkgroeppagina N264 voor afschriften van de gestuurde brieven.