Lopende werkgroepen

Bouwteam kernen CV

Het leveren van input aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk in de vorm van een kernenCV waarin aandachtspunten voor ons dorp benoemd worden. Zowel sterke als minder sterke punten, kansen en bedreigingen. Het kernenCV is opgesteld door een bouwteam dat bestaat uit een 'dwarsdoorsnede' van Sint Hubertse inwoners.

Lees meer

Verfraaiing pastor Bogersplein

Dorpsraad Sint Hubert heeft leefbaarheidsbudget ontvangen met als doel het verfraaien van het pastor Bogersplein. Doel is om het een gemoedelijkere uitstraling te geven en het een aantrekkelijke rustplek voor fietsers en wandelaars te maken.

Lees meer

Wonen

De werkgroep Wonen houdt zich bezig met wonen in de breedste zin van het woord, denk bijvoorbeeld aan woningbouw maar ook aan het op peil houden en verder verbeteren van het leefklimaat. De werkgroep staat nauw in contact met alle lokale politieke partijen, de gemeente, woningcorporatie Mooiland en andere betrokken organisaties.

Lees meer

80 jaar Bevrijding Sint Hubert

Het project 80 jaar bevrijding St Hubert omvat een kunstproject waarbij lokale kunstenaar Marian Govers Jilesen samenwerkt met de inwoners van St. Hubert om gezamenlijk een kunstwerk te maken rondom het thema bevrijding en herdenken. Daarnaast wordt er ook een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd op maandag 5 mei 2025. Door middel van deze activiteiten willen we de betrokkenheid van de inwoners bij het dorp vergroten. Verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar tijdens de diverse activiteiten en gaan met elkaar aan de slag of in gesprek. Samen creëren, samen leren en samen genieten. Het project kan ervoor zorgen dat inwoners nieuwe initiatieven bedenken en elkaar vaker opzoeken waardoor de sociale cohesie in het dorp wordt verbeterd. Het project loopt van september 2024 tot en met 5 mei 2025.

Lees meer

Sint Hubert Kumt Los

Enthousiaste werkgroep geeft Sint Hubert de lentekriebels! in het 2e weekend van mei vindt de eerste editie van Sint Hubert kumt los plaats. Een nieuw evenement in de regio die bedacht is naar aanleiding van een ingevulde enquête door een grote groep inwoners die uitkijkt naar iets nieuws. Organisatie : Miquel, Annet, Han, Tinie, Lia, Yvonne, Wilma, Sjors, Teun en Pieter.

Lees meer

N264

De doorgaande weg van Uden naar Gennep (N264) zorgt in ons dorp voor de nodige verkeersproblematiek die ook gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Op dit moment wordt dit door de provincie, samen met de gemeente en inwoners van het dorp, verder onderzocht waarna oplossingen zullen worden uitgewerkt. De werkgroep N264 heeft in dit proces de rol van procesbewaker. De werkgroep N264 stelt zich hierin onafhankelijk op.

Lees meer

Onderwijs

De werkgroep Onderwijs ziet zichzelf als sparringpartner voor bijvoorbeeld het schoolbestuur, de directrice van de basisschool, de MR, maar ook voor de gemeente en andere dorpsraden uit de regio.

Lees meer

Welzijn

In een dorp waar het goed leven is, staat het welzijn en de gezondheid van de inwoners hoog in het vaandel. Voor de leefbaarheid van Sint Hubert, nu en in de toekomst, is het van belang om informatie over de beschikbare zorg, welzijn en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. De werkgroep Welzijn wil zich hiervoor inzetten om hierin een initiërende of ondersteunende rol te spelen.

Lees meer

Entrees Sint Hubert

Het doel van de werkgroep Entrees Sint Hubert is het verbeteren van de uitstraling van Sint Hubert, wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid van Sint Hubert. Het pittoreske karakter van het dorp moet hieraan ten grondslag liggen met als mooie voorbeelden het kapelletje, onze kerk en de Heimolen.

Lees meer

Afgeronde werkgroepen

LVCnet

De werkgroep LVCnet heeft het onderzoek naar de behoefte van glasvezel in het dorp gefaciliteerd.

Lees meer

AED

De werkgroep AED heeft zich ingespannen om het onderhoud aan de diverse AED's die in Sint Hubert hangen centraal te coordineren. Daarnaast zijn financiele middelen geworven om de komende periode in het onderhoud te kunnen voorzien. Voor een tegemoetkoming in onderhoud aan AED's in Sint Hubert kunt u zich richten aan de dorpsraad.

Lees meer

Goede doelenweek

Het organiseren van een gezamenlijke goede doelen week.

Lees meer

JOP en speeltuin

Doelstelling van de werkgroep JOP en speeltuin was om in samenwerking met politie en gemeente zorg te dragen voor een leefbare omgeving in de buurt van de speeltuin aan de Kruisboogstraat en het onderzoeken van de behoefte voor een plek of ruimte waar jongeren samen kunnen komen.

Lees meer