Lopende werkgroepen

Wonen

De werkgroep Wonen houdt zich bezig met wonen in de breedste zin van het woord, denk bijvoorbeeld aan woningbouw maar ook aan het op peil houden en verder verbeteren van het leefklimaat. De werkgroep staat nauw in contact met alle lokale politieke partijen, de gemeente, woningcorporatie Mooiland en andere betrokken organisaties.

Lees meer

N264

De doorgaande weg van Uden naar Gennep (N264) zorgt in ons dorp voor de nodige verkeersproblematiek die ook gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Op dit moment wordt dit door de provincie, samen met de gemeente en inwoners van het dorp, verder onderzocht waarna oplossingen zullen worden uitgewerkt. De werkgroep N264 heeft in dit proces de rol van procesbewaker. De werkgroep N264 stelt zich hierin onafhankelijk op.

Lees meer

Onderwijs

De werkgroep Onderwijs ziet zichzelf als sparringpartner voor bijvoorbeeld het schoolbestuur, de directrice van de basisschool, de MR, maar ook voor de gemeente en andere dorpsraden uit de regio.

Lees meer

Welzijn

In een dorp waar het goed leven is, staat het welzijn en de gezondheid van de inwoners hoog in het vaandel. Voor de leefbaarheid van Sint Hubert, nu en in de toekomst, is het van belang om informatie over de beschikbare zorg, welzijn en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. De werkgroep Welzijn wil zich hiervoor inzetten om hierin een initiërende of ondersteunende rol te spelen.

Lees meer

Entrees Sint Hubert

Het doel van de werkgroep Entrees Sint Hubert is het verbeteren van de uitstraling van Sint Hubert, wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid van Sint Hubert. Het pittoreske karakter van het dorp moet hieraan ten grondslag liggen met als mooie voorbeelden het kapelletje, onze kerk en de Heimolen.

Lees meer

Afgeronde werkgroepen

LVCnet

De werkgroep LVCnet heeft het onderzoek naar de behoefte van glasvezel in het dorp gefaciliteerd.

Lees meer

Goede doelenweek

Het organiseren van een gezamenlijke goede doelen week.

Lees meer

JOP en speeltuin

Doelstelling van de werkgroep JOP en speeltuin was om in samenwerking met politie en gemeente zorg te dragen voor een leefbare omgeving in de buurt van de speeltuin aan de Kruisboogstraat en het onderzoeken van de behoefte voor een plek of ruimte waar jongeren samen kunnen komen.

Lees meer